Mali savjeti za roditelje

usluge

Poštovani roditelji,

Vaše dijete uskoro treba da pođe u vrtić. To je jedan od najvažnijih događaja ne samo u njegovom životu, već u životu cijele porodice. Mi Vam nudimo brošuru koja će Vam pomoći da se Vi i Vaše dijete lakše naviknete na prve dane boravka u novoj sredini.

Cilj naše brošure “Vodič kroz vrtić” jeste da se upoznate sa ciljevima i zadacima predškolske ustanove kako bi znali šta možete očekivati da će Vaše dijete naučiti u toku svog boravka kod nas. Želimo Vas uputiti kako da pripremite svoje dijete na prvo odvajanje od porodice i da mu pomognete da se što bezbolnije uključi u život i rad grupe, upoznati Vas sa rasporedom (artikulacijom) dnevnih aktivnosti u kojima će Vaše dijete sudjelovati, kao i organizacijom rada u vrtiću.
Tim stručnjaka doprinijeće da dijete u vrtiću provede sretno i bezbrižno djetinjstvo i da se pripremi za školu i obaveze koje ga tamo očekuju.

CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
je da se u skladu sa naučnim dostignućima najmlađoj generaciji osiguraju svi uslovi za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj i uspješan dalji odgoj i obrazovanje.

ZADACI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Psihofizički razvoj djeteta i formiranje osnovnih higijenskih navika;
Razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti djeteta;
Razvoj radoznalosti kod djeteta i omogućavanje sticanja elementarnih znanja o prirodi, životu i radu ljudi, te obogaćivanje dječijih iskustava;
Njegovanje i obogaćivanje dječijeg stvaralaštva i sposobnosti izražavanja govorom, pokretom, likovnim i muzičkim izrazom u igri i drugim aktivnostima;
Zadovoljavanje potreba djece za igrom i zajedničkim životom, te uticaj na pozitivan emocionalni i socijalni razvoj djeteta, formiranje moralnih osobina, patriotizma, radnih i kulturnih navika;
Smanjivanje negativnih posljedica primarnih i sprečavanje nastajanja sekundarnih teškoća kod djece s teškoćama u razvoju;
Pripremanje djece za dalji odgoj i obrazovanje.

ORGANIZACIJA RADA U VRTIĆU
U vrtiću u koji ide Vaše dijete, djeca su raspoređena u odgojne grupe prema uzrastu. Sa njima rade medicinske sestre, nastavnici i profesori predškolskog odgoja, a po potrebi tu je i pedagog/psiholog koji prati razvoj Vašeg djetate i može Vam dati korisne savjete.

Oni čine tim stručnjaka koji svakodnevno prate tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj Vašeg djeteta, podstiču ga na aktivnosti, druženje, saradnju, potpomažu njegovo uključivanje u život i rad grupe, navikavaju ga na poštivanje pravila grupe, podstiču samostalnost…
Kada dovedete dijete prvi put u našu ustanovu upoznaćete odgajatelja koji će se družiti sa djetetom u narednom periodu i koji će Vam dati sve potrebne informacije o životu i radu grupe.

ŠTA PONIJETI PRVI DAN U VRTIĆ
Ono što je neophodno da ponesete prvi dan u vrtić je:
– Popunjenu Prijavnicu;
– Ljekarsko uvjerenje;
– Ruksak sa minimalno jednom presvlakom;
– Papuče za vrtić;

SARADNJA SA VRTIĆEM
Želimo Vam istaći da sve što Vas interesuje o tome:
kako se Vaše dijete prilagođava na vrtić,
kako i koliko učestvuje u aktivnostima,
na koji način dolazi do novih saznanja,
kako komunicira sa drugovima,
kako rješava konfliktne situacije,
kako se snalazi u novim situacijama,
u čemu je najbolje, a u čemu mu još treba podsticaja i sa Vaše i sa naše strane
i uopće šta se dešava u grupnoj sobi kada je Vi napustite, to možete saznati kroz:
razgovore između odgajatelja i roditelja prilikom odvođenja i dovođenja djeteta;
individulne razgovore koje će Vam zakazati odgajatelj na Vaš ili njegov zahtjev;
oglasne ploče ili panoe za roditelje za koje Vas molimo da ih redovno pregledate jer ćete naći i mnoge interesantne sadržaje koji će Vam pomoći u odgoju Vašeg djeteta;
pisane forme komunikacije;
radionice za roditelje;
roditeljske sastanke;

ARTIKULACIJA (RASPORED) DNEVNIH AKTIVNOSTI
Upoznajte kako teče jedan dan u našem vrtiću:

07:00 – 08:30 – prijem djece i slobodne aktivnosti po dječijem izboru;
08:30 – 09:00 – doručak;
09:00 – 11:00 – realizacija planiranih aktivnosti sa cijelom grupom i rad po centrima aktivnosti;
11:00 – 12:00 – boravak vani;
12:00 – 12:45 – ručak;
12:45 – 13:00 – priprema za popodnevni odmor;
13:00 – 15:00 – čitanje priče i popodnevni odmor;
15:00 – 15:30 – užina;
15:30 – 17:30 – slobodne aktivnosti po dječijem izboru, boravak vani, spremanje za odlazak kući.

KORISNI SAVJETI
Prvi dan u vrtiću često zna biti bolan i za roditelja i za dijete. Nudimo Vam par korisnih savjeta koji će Vam pomoći prilikom prvog odvajanja:

Ne preuveličavajte značaj polaska u vrtić, tretirajte to kao normalnu stvar u životu Vašeg djeteta;
Odgovorite na sva djetetova pitanja o vrtiću;
Ne prijetite vrtićem: “U vrtiću ćeš morati da slušaš”, “Vidjećeš ti, u vrtiću moraš sve da pojedeš”;
Ne pokazujte uznemirenost, tugu, strah, ali ni pretjeranu radost. Objasnite djetetu da je vrtić njegov posao, kao što i Vi imate svoj;
Kažite djetetu ko će ga voditi u vrtić i dolaziti po njega;
Pružite mu priliku da par dana prije polaska u vrtić upozna prostor i odgajatelja;
Raspitajte se, pa kažite djetetu šta će se događati prvog dana u vrtiću;
Ne napuštajte dijete naglo, bježeći, ali i ne produžavajte opraštanje beskonačno. To će uznemiriti dijete;
Ne govorite djetetu: “Vraćam se brzo”, već mu objasnite gdje ćete biti i kada ćete doći po njega. Budite tačni;
Kada dođete po dijete u vrtić, ne gnjavite ga s vrata pitanjima: “Šta ste radili?”
Prvih dana odvojite više vremena da budete sa djetetom. Ovo su dani kada mu je Vaše prisustvo dragocijeno.

HVALA NA SARADNJI J

error: Desni klik je onemogućen.